Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 13:00 μ.μ. θα γίνουν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο του Πανεπιστημίου για το έργο 'Ψηφιακό Θεμέλιο' . Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια δύο ωρών (13:00- 15:00) και θα γίνει διακοπή της λειτουργίας του.

Ευχαριστούμε πολύ,

από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης