Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 13:00 μ.μ. θα γίνουν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο του Πανεπιστημίου για το έργο 'Ψηφιακό Θεμέλιο' .
Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια δύο ωρών (13:00- 15:00) και θα γίνει διακοπή της λειτουργίας του.
  
Ευχαριστούμε πολύ,
 από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης