Το Πάντειο Πανεπιστήμιο με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυό του παρέχει πλήθος τηλεπικοινωνιακών πόρων και υπηρεσιών, φωνής, δεδομένων και εικόνας στα μέλη της Κοινότητας του.

Το Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο λειτουργεί ενσύρματα πάνω σε δομημένη καλωδίωση καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών στα πέντε κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου. Στα υπόλοιπα, υπάρχει μικρότερη καλωδιακή υποδομή διάφορών τύπων. Επιπρόσθετα όλη η Πανεπιστημιούπολη, αλλά και τα περισσότερα εκτός αυτής κτίρια καλύπτονται από Ασύρματα Δίκτυα για επικοινωνία δεδομένων και εικόνας.

Η χρήση των ασυρμάτων δικτύων είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής  κοινότητας.

Η χρήση των ενσύρματων δικτύων σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου, πλην των χώρων που είναι αφιερωμένοι αποκλειστικά στη διδασκαλία και έρευνα με χρήση υπολογιστικών συστημάτων, επιτρέπεται μόνο στα μέλη της Κοινότητας που έχουν συμβατική σχέση με το Πανεπιστήμιο.

Η κάθε εξαίρεση από αυτήν την κατηγορία θα εξετάζεται από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου ξεχωριστά, σύμφωνα με  τα όποια τέτοια αιτήματα θα υποβάλλονται σε αυτή.

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που ανήκουν στην άνω κατηγορία θα υποβάλλουν τα  αιτήματά τους στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις προτυπωμένες φόρμες αιτημάτων που μπορούν να προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης ή από την ιστοσελίδα.

Η χρήση του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του Παντείου Πανεπιστημίου διέπεται από μια σειρά απλών κανόνων οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να περιορίσουν τους χρήστες, αλλά αντίθετα να διαφυλάξουν το εύρυθμο της λειτουργίας και την επάρκεια των πόρων αυτού, προς όφελος τους.

Συστήνουμε στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας:

  • Να μην αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των τερματικών πριζών.
  • Να μην τροποποιούν την καλωδίωση του δικτύου, η τις δικτυακές ρυθμίσεις των συσκευών τους.
  • Να μην επεκτείνουν μόνοι τους, η με τη βοήθεια αναδόχων το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο του Πανεπιστημίου αυθαίρετά, καλωδιακά η με χρήση δικών τους τηλεπικοινωνιακών συσκευών.
  • Να μην σπαταλούν τους παρεχόμενους σε αυτούς τηλεπικοινωνιακούς πόρους.
  • Να ενημερώνουν το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης για κάθε βλάβη η δυσλειτουργία που αντιλαμβάνονται.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης, προασπιζόμενο την εύρυθμο λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του Πανεπιστημίου θα απενεργοποιεί τις τηλεπικοινωνιακές παροχές των όπου παρατηρούνται υπερβάσεις και θα ενημερώνει όπως οφείλει την Διοίκηση του Πανεπιστημίου.