Για να διαπιστώσετε αν το λειτουργικό σας σύστημα Windows είναι 32 bit ή 64 bit κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Υπολογιστή (συνήθως από το μενού έναρξης) και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγετε "Ιδιότητες" ("Properties").

 

Οδηγίες με print screen εδώ.