Χρήση κανόνων για αυτόματη προώθηση μηνυμάτων σε άλλον λογαριασμό

  1. Αφού συνδεθείτε στο Outlook Web App, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές > Δημιουργία κανόνα εισερχομένων.

  2. Στην καρτέλα Κανόνες εισερχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  3. Στην ενότητα Κατά την άφιξη του μηνύματος, επιλέξτε Εφαρμογή σε όλα τα μηνύματα

  4. Στην ενότητα Κάντε τα εξής, επιλέξτε Ανακατεύθυνση του μηνύματος σε.

  5. Επιλέξτε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποστέλλεται η αλληλογραφία σας, κάνοντας διπλό κλικ σε αυτή στην προβολή του βιβλίου διευθύνσεων. Αν η διεύθυνση στην οποία θέλετε να γίνεται η ανακατεύθυνση δεν εμφανίζεται, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο Προς.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας και να επιστρέψετε στο παράθυρο του νέου κανόνα.

  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τον κανόνα σας και να επιστρέψετε στην καρτέλα Κανόνες εισερχομένων.