ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΜΗΜΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ ΩΡΑ

ΕΩΣ ΩΡΑ

 

 

 

 

         

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ (1=1Η, Κ=ΚΡΙΣΗ)

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

 

ΑΛΛΟ

 

Σκοπός  :  Θα εμφανίζεται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΣΩΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΛ/ΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΝΟΜ/ΜΟ

e-mail

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(Μη απαραίτητο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ένα μόνο εκ των παρευρισκομένων του Παντείου (Καθηγητού ή Γραμματέως Τμήματος) στην Αίθουσα της Τηλ/ψης χρειάζονται τα εξής

ΟΝΟΜ/ΜΟ

e-mail

 

 

 η φόρμα σε word