ΤΜΗΜΑ

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ (ΚΑΙ MAIL)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Π/Μ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)

 

ΕΞΑΜΗΝΟ (1-8)

 

Υ/Ε (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΛΗΘΟΣ

 

 

ΑΠΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ ΩΡΑ

ΕΩΣ ΩΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ ΩΡΑ

ΕΩΣ ΩΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ:              ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

το περιεχόμενο της φόρμας σε word