Σχολές

mails

Σχολή Πολιτικών επιστημών    

dean.polsci@panteion.gr

 

Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας & Πολιτισμού    

deanniscc@panteion.gr

 

Σχολή Επιστημών Οικονομίας & Δημόσιας Διοίκησης 

deanepa@panteion.gr

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Ψυχολογίας    

deanskepsy@panteion.gr

 

                 

Παροχή υπηρεσίας

mails

Αίτημα για ανάρτηση στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αίτημα για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.